Thống kê tần suất

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
77138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
22137 ngày (27.40%)150 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.49%)
80137 ngày (27.40%)152 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.95%)
95137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
66134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
15133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
11132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
31132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
54132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
73132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
83132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
85132 ngày (26.40%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.42%)
30131 ngày (26.20%)153 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
49131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
93131 ngày (26.20%)143 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
97130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
10129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
41129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
23128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
81128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
87128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
98128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
16127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
52127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
62127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
76127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
43126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
60126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
01125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
12125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
36125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
38124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
67124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
72124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
04123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
14123 ngày (24.60%)147 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.51%)
55123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
68123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
02122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
75122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
09121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
18121 ngày (24.20%)126 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.13%)
21121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
46121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
82121 ngày (24.20%)144 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
84121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
27120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
35120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
19119 ngày (23.80%)146 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (122.69%)
24119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
25119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
28119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
53119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
89119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
39118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
70118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
71118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
94118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
44117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
91117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
99117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
07116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
57116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
29115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
40115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
50115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
64115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
33114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
74114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
88114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
90114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
37113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
59113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
26112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
63112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
34111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
56111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
61111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
79111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
92111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
96111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
00109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
20109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
45109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
08108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
48108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
05107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
42107 ngày (21.40%)112 lần ( 0.8%) 1.05 lần/ngày (104.67%)
47107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
51107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
03105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
06105 ngày (21.00%)118 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
58105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
86105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
13103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
17103 ngày (20.60%)115 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
65103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
32101 ngày (20.20%)117 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
6999 ngày (19.80%)110 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
7896 ngày (19.20%)108 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.50%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm

SOI CẦU VIP MIỀN NAM
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01694.757.240

SOI CẦU