Thống kê tần suất

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
19136 ngày (27.20%)163 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.85%)
66136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
73136 ngày (27.20%)151 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.03%)
01134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
15134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
93134 ngày (26.80%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
41133 ngày (26.60%)144 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.27%)
12132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
30132 ngày (26.40%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.42%)
87132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
52130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
91130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
95130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
38129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
62129 ngày (25.80%)156 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.93%)
80129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
82129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
23128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
46128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
75128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
81128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
33127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
49127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
76127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
07125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
11125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
43125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
54125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
72125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
10124 ngày (24.80%)148 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.35%)
20124 ngày (24.80%)133 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.26%)
68124 ngày (24.80%)133 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.26%)
84124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
22123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
26123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
37123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
55123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
67123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
09122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
14122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
44122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
70122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
83122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
16121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
27121 ngày (24.20%)145 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
28121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
77121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
34120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
97120 ngày (24.00%)128 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
00119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
25119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
90119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
98119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
05118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
31118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
39118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
61118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
71118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
85118 ngày (23.60%)141 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
92118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
03117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
08117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
60117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
04116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
21116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
24116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
42116 ngày (23.20%)122 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.17%)
45116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
57116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
79116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
35115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
53115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
74115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
99114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
06113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
02112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
18112 ngày (22.40%)120 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
29112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
36112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
89112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
32110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
47110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
56110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
64110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
94110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
96110 ngày (22.00%)116 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.45%)
59109 ngày (21.80%)128 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
63109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
48108 ngày (21.60%)129 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
50108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
58108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
40107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
13106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
69106 ngày (21.20%)116 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
51104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
65102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
78102 ngày (20.40%)115 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
88102 ngày (20.40%)118 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
8699 ngày (19.80%)115 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.16%)
1798 ngày (19.60%)115 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.35%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm

SOI CẦU VIP MIỀN NAM
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0981.67.67.78

SOI CẦU